Get Adobe Flash player

Windykacja polubowna jest działaniem zmierzającym do dobrowolnego uregulowania należności Dłużnika wobec Klienta. Działania podejmowane w postępowaniu przedsądowym mają na celu uzyskanie spłaty należności przy jednoczesnej minimalizacji kosztów związanych z podejmowanymi działaniami windykacyjnymi w tym m.in. koszty związane z wpisem sądowym, koszty egzekucji komorniczej, koszty zastępstwa procesowego. Intencją tych działań jest uzyskanie porozumienia w sprawie spłaty zobowiązania.

112

Polubowny proces windykacji należności to:
- kontakty telefoniczne - systematyczne rozmowy z dłużnikiem mające na celu wynegocjowanie terminów spłaty zadłużenia, 
- wizyta windykatora – we wszystkich przypadkach, gdzie w trakcie kontaktu telefonicznego nie doszło do uzgodnienia terminu zapłaty lub w czasie do 48 godzin nie zostało przesłane potwierdzenie przelewu ma miejsce wizyta naszego pracownika w siedzibie dłużnika
- monity - wezwania do zapłaty charakteryzujące się konsekwentnym wzrostem nacisku wywieranego na dłużnika informujące ponadto kosztach procesowego dochodzenia należności

Prowadzone czynności zawsze pozostają w uzgodnieniu ze Zleceniodawcą w tym terminy i kwoty spłat w zawieranych ugodach, sposób zabezpieczenia ugody.

Z doświadczenia wiemy iż w przypadku przeterminowania należności powyżej 6 miesięcy skuteczność windykacji polubownej radykalnie spada dlatego grono naszych stałych klientów już wie, że należy sprawę przekazywać do windykacji BMTH w okresie już od 45 dni po terminie płatności.

google6aa33a39b4f6ccea.html