Get Adobe Flash player
Uwaga
  • Lack of access rights - File '/images/pieczęć_jpg.jpg'
  • Lack of access rights - File '/images/pieczęć_jpg.jpg'

Prowadząc działalność gospodarczą, każda firma może napotkać na problemy we współpracy z kontrahentami. W celu ograniczenia ryzyka powstania zaległości płatniczych, oferujemy możliwość korzystania z pieczęci prewencyjnej – do wyboru 2 wzory:

6                   pieczęć jpg

 

 Pieczęcią należy znakować wszystkie lub wybrane dokumenty sprzedaży, takie jak faktury, noty odsetkowe, noty obciążeniowe itd.. Pieczęć to narzędzie, które sygnalizuje Państwa odbiorcom, że w przypadku nie zapłacenia należności w terminie, kolejne działania zmierzające do odzyskania należności będą prowadzone przez profesjonalną firmę windykacyjną. 

 Pieczęć prewencyjna to narzędzie, które sygnalizuje Państwa odbiorcom, że w przypadku nie zapłacenia należności w terminie, kolejne działania ponaglające będą prowadzone przez profesjonalną firmę windykacyjną, w tym przypadku firmę BMTH. Pieczęć prewencyjna to narzędzie skierowane do podmiotów gospodarczych prowadzących działalność w oparciu o kredyt kupiecki.

 
 

Opłata za udostępnienie pieczęci prewencyjnej to jedyne 400zł/rok 

 

Korzyści:

-  zmniejszenie ryzyka przeterminowania należności

-  poprawa płynności finansowej dzięki zmobilizowaniu kontrahentów do terminowej zapłaty 

-  bezprowizyjne odzyskanie należności bez konieczności zlecania windykacji, a co za tym idzie zmniejszenie kosztów obsługi należności

-  wzmocnienie wizerunku firmy jako dbającej o własne interesy

-  wzrost dyscypliny płatniczej Państwa kontrahentów 

-  obsługa windykacyjna spraw nierzetelnych kontrahentów  

 

Szybka reakcja na każdy przypadek opóźnień w płatnościach jest bardzo ważna, jednak najlepsze efekty powstają poprzez zapobieganie powstawaniu opóźnień płatniczych.   

 

google6aa33a39b4f6ccea.html