Get Adobe Flash player

Firma Windykacyjna BMTH zajmuje się odzyskiwaniem długów od nierzetelnych kontrahentów, monitoringiem płatności, weryfikacją kontrahentów, restrukturyzacją zobowiązań osób fizycznych i podmiotów gospodarczych oraz działaniami prewencyjnymi zapobiegającymi powstawaniu trudno ściągalnych należności. Oferujemy również usługi prawne oraz doradcze w zakresie prawa gospodarczego. Zapewniamy naszym Klientom obsługę na każdym etapie procesu windykacji – polubownej i sądowej oraz sprawujemy nadzór nad pracą komorników.

 

109Windykujemy:
-
 świeżo przeterminowane należności
- należności, co do których zostały wydane wyroki sądowe (tj. nakazy zapłaty)
- po uprzedniej analizie, należności będące w trakcie lub po przeprowadzonej egzekucji komorniczej
- wydane tytuły wykonawcze

Dysponujemy narzędziami pracy takimi jak:
- windykacja terenowa
- współpraca z wywiadowniami gospodarczymi oraz kancelariami prawa gospodarczego, a także innymi firmami zajmującymi się usługami finansowymi
- wykwalifikowani pracownicy m.in. doświadczeni byli funkcjonariusze policji

Jesteśmy skuteczną firmą windykacyjną:

- ok. 95 % skuteczność w przypadku spraw do 90 dni po terminie płatności
- 85 - 90 % skuteczności w przypadku spraw od 90 do 180 dni po terminie płatności
- ok. 80% skuteczności w przypadku spraw gdzie został uzyskany nakaz zapłaty
- 50 - 60 % skuteczności w przypadku spraw gdzie jest lub była prowadzona egzekucja komornicza

110

 

Sposób wynagrodzenia:

- brak opłaty wstępnej
- brak opłat abonamentowych
- wyłącznie procentowa prowizja - nie generujemy żadnych kosztów ubocznych dla naszego zleceniodawcy
 - korzystając z oferowanego przez nas modelu windykacji z „Pieczęcią Prewencyjną” wraz z tzw. „zapisem” w całości przerzucają Państwo wynagrodzenie BMTH za przeprowadzoną windykację na swojego dłużnika

- możliwość przeniesienia kosztów windykacji na dłużnika

google6aa33a39b4f6ccea.html