Get Adobe Flash player

Szanowni Państwo,

Niniejszym chcielibyśmy przybliżyć Państwu jeden ze środków wykorzystywanych w procesie windykacji jakim jest restrukturyzacja zobowiązań.
Restrukturyzacja zobowiązań, to proces, którego celem jest doprowadzenie do odroczenia, redukcji, a finalnie do całkowitej eliminacji zobowiązań naszego klienta. Środek ten, stanowi jedną z najmniej kosztownych metod pozwalających na odzyskanie płynności finansowej, utraconej w wyniku powstałych zatorów płatniczych.

Narzędzia jakie wykorzystujemy w procesie restrukturyzacji zobowiązań to:
  pozasądowe ugody zawierane z wierzycielami
  nabywanie wierzytelności ( cesje wierzytelności)
  potrącenia i kompensaty
  sądowe ugody zawierane z wierzycielami
Pragniemy zaoferować Państwu nasze doświadczenie w negocjacjach oraz zagwarantować prowadzenie wszelkich naszych działań pozostając w zgodzie z literą prawa.

Wynagrodzenie Biura Monitoringu Transakcji Handlowych przysługujące za przeprowadzenie restrukturyzacji zadłużenia ustalane jest na zasadach procentowej prowizji naliczanej od kwoty umorzenia jaka została przez nas w sprawie osiągnięta.

Jeśli wykażą Państwo zainteresowanie naszą ofertą, uprzejmie prosimy
o kontakt z naszym biurem.

google6aa33a39b4f6ccea.html