Get Adobe Flash player

RAPORT HANDLOWY - WERYFIKACJA KONTRAHENTA - pozwala zminimalizować ryzyko współpracy z nieuczciwą firmą oraz umożliwia podejmowanie trafnych decyzji biznesowych dzięki uzyskaniu szerokich i aktualnych informacji obrazujących potencjał oraz kulturę płatniczą kontrahenta.

 RAPORTY HANDLOWE zawierają:

-  Dane rejestrowe firmy

-  Sytuacja formalno-prawna oraz informacja o reprezentacji podmiotu

-  Profil i zakres działalności oraz potencjał gospodarczy

-  Aktualne zadania przetargowe i realizacje

-  Dane o posiadanym majątku oraz stan zadłużenia

-  Sprawozdania finansowe, informacja o zatrudnieniu

-  Historia płatnicza firmy

-  Informacja o poziomie ryzyka

-  Płatności sugerowane tj. rekomendowana wysokość maksymalnego kredytu kupieckiego

Raport podstawowy bazuje na danych pozyskanych z podstawowych źródeł informacji, obrazuje historię płatniczą kontrahenta oraz sytuację prawno -formalną

Raport rozszerzony bazuje na danych pozyskanych z podstawowych źródeł informacji, obrazuje historię płatniczą kontrahenta oraz sytuację prawno – formalną. Dodatkowo zawiera szczegółową analizę historii płatniczej, majątku oraz stanu zadłużenia kontrahenta. Raport zawiera również informacje na temat profilu i skali działalności.

  RAPORTY HANDLOWE – korzyści:

-  Możliwość podejmowania szybkich decyzji handlowych – raporty przygotowywane są w trybie standardowym w ciągu 2 dni roboczych

-  Raporty w trybie pilnym przygotowywane w ciągu 1 dnia roboczego

-  Brak limitu raportów, dzięki czemu mogą Państwo otrzymać każdą ilość weryfikacji

-  Możliwość wyboru pomiędzy raportem uproszczonym a rozszerzonym

-  Możliwość ograniczenia kosztów poprzez uzgodnienie opłaty ryczałtowej

-  Uzyskanie obiektywnej oceny stabilności i kondycji finansowej kontrahenta

-  Zwiększenie bezpieczeństwa transakcji handlowych oraz obniżenie poziomu ryzyka

-  Uzyskanie informacji o konieczności szybkiego podjęcia działań windykacyjnych

-  Atrakcyjne ceny raportów handlowych

  • Raport uproszczony 50zł
  • Raport rozszerzony od 90zł do 150zł

 RAPORTY HANDLOWE – źródła danych

Dane rejestrowe, udziałowcy, reprezentacja – KRS, CEiDG, MSiG

Sprawozdania finansowe, zdarzenia prawne – KRS, MSiG

Informacje prasowe – monitoring prasy

Historia płatnicza, poziom ryzyka – dostęp do 9 baz polskich wywiadowni gospodarczych

 

Schemat procesu weryfikacji kontrahentaschematrmie BMTH weryfikacę kontrahentaBMTH weryfikacę kontrahenta

 

 

 

google6aa33a39b4f6ccea.html