Get Adobe Flash player

Usługa windykacji sądowej obejmuje zarówno przeprowadzenie postępowania przed sądem za pośrednictwem współpracującej z nami Kancelarii Prawa Gospodarczego, jak też bieżące nadzorowanie efektywnej egzekucji komorniczej, jeśli jest ona konieczna.

Znakomita większość prowadzonych przez nas spraw kończy się na windykacji polubownej, jednak praktyka pokazuje, że pomimo systematyczności, konsekwentnego działania i doboru najlepszych metod, pewien procent zaległości płatniczych trafia w rezultacie na drogę sądową. Posiadając świadomość również takiego wsparcia naszych Klientów zapewniamy je, a działania przed sądem jak i egzekucyjne, prowadzone przez BMTH, stoją na najwyższym poziomie.

google6aa33a39b4f6ccea.html