Get Adobe Flash player

Firma BMTH Biuro Monitoringu Transakcji Handlowych oferuje we współpracy z KDP Kancelaria Adwokacka Witecka & Wspólnicy SP.K. www.kancelariawiw.pl kompleksową obsługę prawną. Proponujemy pomoc prawną w zakresie:

 •  porady prawne w zakresie prawa gospodarczego, cywilnego, pracy, karnego i procesowego
 •  fuzje i przejęcia oraz podziały spółek
 •  rejestracja podmiotów gospodarczych
 •  doradztwo w negocjacjach
 •  opiniowanie i weryfikacja umów, dokumentów, stanów faktycznych
 •  mediacje
 •  przygotowanie umów
 •  gospodarcze spory sądowe i arbitrażowe związane z dochodzeniem roszczeń
 •  cywilne spory sądowe i arbitrażowe związane z dochodzeniem roszczeń
 •  reprezentowanie klienta przed urzędami adm. państwowej i samorządowej
 •  reprezentowanie przed Sądami Powszechnymi i Polubownymi

google6aa33a39b4f6ccea.html