Get Adobe Flash player

I WARIANT stanowi zastosowanie wyłącznie pieczęci prewencyjnej BMTH. Wzór pieczęci jest następujący:

 

peczesc

 

II WARIANT stanowi zastosowanie powyższej pieczęci prewencyjnej w połączeniu z zapisem umiejscawianym na wszelkich wydrukach dokumentów potwierdzających wierzytelność ( fakturach, notach etc.). Zapis ten stanowi, iż:
„W przypadku nie uiszczenia w terminie wyżej wymienionej należności sprawa zostanie skierowana do windykacji przez Biuro Monitoringu Transakcji Handlowych „BMTH", NIP 872-102-38-11, REGON 851808370 a dłużnik zobowiązuje się pokryć koszty windykacji w wysokości 20% (słownie 20 procent) sumy należności głównej i odsetek. Zapoznałem się z treścią klauzuli którą przyjmuję."

Forma ta zapewnia naszemu klientowi darmową windykację należności przez BMTH!

Płatność uiszczane są w transzach miesięcznych bądź rocznych (z rabatem w wysokości 15% ), przy czym minimalny okres na jaki zawarta może zostać umowa pieczęci to okres 1 roku. Pierwsza pieczęć prewencyjna udostępniana jest klientowi bezpłatnie, przy czym po roku jej użytkowania wymieniana jest przez BMTH na nową.

google6aa33a39b4f6ccea.html